Novinky

 

Výsledky asistované reprodukce (IVF s vlastními vajíčky) v ČR za rok 2015

04. 01. 2018

V ČR je od r. 2007 povinnost všech center asistované reprodukce zasílat data o všech IVF cyklech do Ústavu zdravotnických informací do tzv. Národního registru asistované reprodukce (NRAR). Tato data se dále posílají do evropského registru. V níže přiložených grafech jsou přehledně zpracovány výsledky dle věkových kategorií: 1. do 35 let, 2. 35-40 let, 3. nad 40 let.

Jsou zde přehledně zpracovány absolutní počty IVF cyklů, počty dosažených klinických gravidit (tzn. těhotenství je vidět při ultrazvukovém vyšetření) a počet porodů. Porovnáním všech 3 grafů je kromě jiného jasně patrné, jak úspěšnost asistované reprodukce velice silně závisí na věku ženy. Např. zatímco úspěšnost IVF u žen do 35 let je 30,1 % klinických gravidit, tak u žen po 40. roce jde již jen o 7,9 % dosažených klinických gravidit.

Na těchto datech bychom si také dovolili nesměle poukázat, že výsledky našeho centra převyšují významně celorepublikový průměr.

IVF = in vitro fertilizace (mimotělní oplození)
PGD = preimplantační genetická dignostika

1. Průběh cyklů s cílem IVF, ev. PGD v roce 2015, pro ženy ve věku do 34 let

2. Průběh cyklů s cílem IVF, ev. PGD v roce 2015, pro ženy ve věku 35–39 let

3. Průběh cyklů s cílem IVF, ev. PGD v roce 2015, pro ženy ve věku 40 a více let

Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám přeje tým NL - CLINIC Gest IVF

18. 12. 2017

Cyklus IVF bez jakýchkoliv dalších poplatků

24. 11. 2017

Pro pacientky, které mají nárok na úhradu IVF cyklus pojišťovnou, lze provést léčbu neplodnosti pomocí IVF zcela bez dalších doplatků.

Máme t.č. k dispozici kvalitní stimulační lék Bemfola, který je bez dalších doplatků pro pacienta. Podmínkou jsou pouze normální hodnoty spermiogramu, kdy není bezpodmínečně nutné provedení metody ICSI. Příplatkové laboratorní metody jako ICSI, prodlouženou kultivaci, mražení nadbytečných embryí apod., doporučujeme ke zvýšení pravděpodobnosti otěhotnění. Pokud ale některé páry právě z finančních důvodů nemohou podstoupit léčbu neplodnosti pomocí IVF, je lépe tuto léčbu podstoupit v této minimální variantě, než vůbec. Šance na otěhotnění je i tak reálná.